Sunday, November 13, 2011

.bluek.

men are all lame
saying what's inside is all that matter when it comes to picking up life partner. stop giving out those excuses.
seriously, you guys wont even care to peek what's inside if you are not tempted with the outside already.
am i wrong?

.liars forfeit.

2 comments:

Anonymous said...

ouch

BiG Travel said...

Thuê xe tết bạn sẽ thường gặp những trường hợp rất khó chịu như sau: hết xe, đội giá, Phụ Phí tăng cao, Tài xế chảnh chọe, Phải đợi hằng giờ dưới trời mưa gió nắng nôi ,thậm chí khi đã chuẩn bị tâm lý tất cả điều đó từ rất từ sớm. Nhưng bạn hãy thật sự Yên Tâm bởi vì tại Đà Nẵng đã có BiG Travel chuyên nghiệp cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ ngồi Dip tết Nguyên Đán 2018.